Vad är frekvensmedicin?

Frekvensmedicin är en del av Energimedicin som också innefattar andra former av terapier. Frekvensmedicin är terapier som elektromagnetiskt skannar och sänder balanserande frekvenser för ökad hälsa och välmående till en klient och går också under namnen Kvantmedicin, Bioresonans och Biofeedback. Det som gör den utrustning som jag använder extra kraftfull är att den kombinerar alla dessa sätt att behandla i en enhet – Quantum Biofeedback – QX Eductor. Denna utrustning är en av de mest avancerade i världen just nu.

  • På plats


Se till att du har druckit bra med vatten innan behandlingen. Du får ta av dig smycken och metallföremål då dessa stör behandlingen.
Ta detta tillfälle i akt att ge dig själv en stunds djup avslappning och föryngring.
Du får lägga dig eller sitta bekvämt och jag placerar elektroder på huvud, händer och fotleder. Dessa mäter sedan din kropps elektricitet - hjärnvågor, vävnads-resistens, hjärtslag och andning.

Din kropp avger kontinuerlig feedback om din fysiska och mentala hälsa. Feedbacken från din energikropp ser jag sedan på min dators bildskärm som jag tolkar.
Utifrån vad din kropp har visat mig, kör jag olika protokoll med balanserande frekvenser, som lär din kropp hur den ska vibrera för att läka sig själv och återvända till optimal hälsa.

Balanseringen kan ta mellan 1-2 timmar beroende på vad din kropp ber om och hur mycket tid du har.
Många klienter känner ofta ingenting, men om du är mer känslig kan du t ex uppleva behaglig värme eller pirrningar i kroppen. Det finns inga skadliga biverkningar i sig.

Efter behandlingen går vi igenom vad din kropp har svarat på och ger dig ytterligare råd till att förstärka balanseringen som du kan göra själv. T ex kompletterande näring och kost, träning och att dricka mer vatten etc.

  • På distans


Du kan också få en balansering på distans genom det s k “kvantumfältet”, det energifält som är ursprunget till alla manifesterade former.
Vi bestämmer en tid och jag ringer upp dig innan vi kör igång.
Se till att du har druckit bra med vatten innan behandlingen och ta av dig metallföremål och smycken som kan störa balanseringen.
Ta detta tillfälle i akt att ge dig själv en stunds djup avslappning och föryngring.
Lägg dig bekvämt på en ostörd plats, lyssna gärna på avslappnande musik och sätt mobilen på “stör ej”. Lägg den helst 3 meter ifrån där du ligger (p g a störande strålning).
Balanseringen kan ta mellan 1-2 timmar beroende på vad din kropp ber om och hur mycket tid du har.

Efter behandlingen ringer jag åter upp dig och vi går igenom vad din kropp har svarat på och ger dig ytterligare råd till att förstärka balanseringen som du kan göra själv. T ex kompletterande näring och kost, träning och att dricka mer vatten etc.

Vad skiljer Frekvensmedicin från annan medicin?

Biofeedback Terapi eller Frekvensmedicinsk Balansering skiljer sig från läkemedel och näringsämnen genom att dessa arbetar med biokemi medan biofeedback arbetar med biofysik. Du kanske minns att du fick lära dig i vetenskaps klassen i skolan, att allt består av elektroner. Atomer innehåller en kärna, protoner,neutroner och elektroner. Mängden utrymme i en atom är Betydligt större än mängden fasta ämnen i en atom, men på grund av att protonerna, neutronerna och elektronerna rör sig i så snabb takt, känns saker (inklusive människor & djur) fasta trots att det är mer tomt utrymme än fast materia.
Eftersom partiklarna i atomen rör sig så snabbt skapar de en vibration och den vibrationen skapar en energisk frekvens (elektromagnetiskt fält). Quantum biofeedback enheten upptäcker helt enkelt stressfaktorer (blockeringar i energiflödet) i personens eller djurets energifrekvens och levererar tillbaka en balanserande och neutraliserande frekvens.

Frågor & Svar ​

Här kan du hitta generella frågor om frekvensmedicin och hur det fungerar. 

Det liknar ett antivirus program. Tänk på antivirusprogrammet på din dator.
Det skannar oändliga mängder kod och letar efter konsekvenser som är problematiska. En “Quantum Biofeedback Device” skannar över 14 000, s k “trivector” frekvenser och letar efter obalanser eller impedanser på ett liknande sätt och skickar sedan en korrigerande/balanserande signal.

En “Quantum Biofeedback Device” fungerar som en 2-vägs radio. Den söker efter en signal som den läser av. Baserat på informationen den tar emot, avger den en signal som svar. T ex, om “Quantum Biofeedback-enheten” upptäcker frekvensen av en patogen som orsakar borrelia, så skickar den tillbaka motsatt frekvens för att neutralisera energin (+/- =0).

Quantum Biofeedback enheten kan ge terapi på plats eller på avstånd. Båda är generellt lika effektiva men i vissa fall kan det vara fördelaktigt att ta en behandling på plats. Jämför det med kabel-TV gentemot satellit-TV. Kabel-TV skickar en frekvens genom en kabel. Satellit-TV sänder en frekvens genom atmosfären. TV:n tar emot signalen som du nu ser i form av bilder och ljud.
Så Quantum Biofeedback enheten kan anslutas via en serie ledningar/selar eller så kan den fungera trådlöst via en sändare på enheten som både kan sända och ta emot energifrekvenser. Lite som mobiltelefoner. Oftast får barn och djur behandling via en trådlös signal.

QX instrumentet är en automatisk, datorstyrd icke-invasiv, aktiv terapeutisk enhet som kombinerar bioresonans- och biofeedback-fält för kroppsanalys och energibalansering. Det är ett stresshanteringssystem som mäter elektrofysiologiska reaktioner och mönster, trådlöst på distans, eller genom en ”sele” av elektromagnetiska elektroder fästa på huvudet, anklarna och handlederna. Dessa kategoriseras, tabuleras och matas tillbaka till individen (biofeedback).

Quantum Biofeedback enheten kan användas för energibalansering för otaliga obalanser i kropp, sinne och ande. Den har använts för att återhämta sig från fysiska eller känslomässiga trauma samt för att ta bort stressande influenser för att hjälpa kroppen att läka sig själv.

Ja, kroppen är trots allt utformad för att läka sig själv! Processen med biofeedback och bioresonans är således inte att läka - utan att hjälpa kroppen att komma ihåg det balanserade och stressfria tillståndet (egentligen vårt naturliga tillstånd!). En form av utbildning kan man säga. När din kropp deltar i de hälsosammare mönstren i ett avslappnat tillstånd, sker denna process av självreglering ofta naturligt (m a o sker en omprogrammering av etablerade mönster i det undermedvetna). QX Ed instrumentet, harmoniserar din kropps fysiologiska/mentala/känslomässiga stressnivåer, så att att denna information kan användas för att kontrollera fysiologin och påverka en minskning av existerande stressnivåer. Detta resulterar i ett förbättrat fysiskt och emotionellt välbefinnande.

Hur länge en blockering har existerat kan avgöra hur mycket balansering som din kropp/ditt sinne behöver och också ditt aktiva deltagande i helande processen. Men det rekommenderas generellt minst 3 balanseringar. Djupt liggande blockeringar kan ta längre tid, men varje helandeprocess är individuellt unik.

Första behandlingen tar oftast längre tid, ca 2,5  timmar eftersom det då också ingår en hälsorådgivning i respons till vad din kropp har förmedlat under behandlingen. Följande behandlingar tar generellt ca 1,5 upp till 2 timmar.

Normal Priser:
1:a behandlingen kostar 1 250 kr. Följande behandlingar kostar 850 kr per session.

Jag erbjuder just nu startpaket med rabatterade priser;
Paket no.1: 1:a behandlingen kostar 850 kr + 5 behandlingar för 2 500 kr (500kr styck).
Paket no. 2: 1:a behandlingen 850 kr + 3 behandlingar för 1 500 kr.

Speciella undantag

På grund av rådande lagar i Sverige behandlar jag f n inte barn under 8 år.
Jag behandlar heller inte personer med allvarliga hjärtbesvär eller med pacemaker,
gravida kvinnor och personer med epilepsi.