Tillväxt – gro dig själv till nya höjder!

” Det du matar, växer.   Det du tränar, stärks.   Det du tänker, manifesteras.   Det du känner, attraherar du.   Det du tror på, uppnår du.” Livets Lagar, sammanfattade av Sanna Ehdin Vi befinner oss idag i ett enormt paradigmskifte, en brytningstid som ger oss fantastiska möjligheter att växa – själsligt, mentalt och …

Tillväxt – gro dig själv till nya höjder! Läs mer »